Deutsch- Türkische Jugend Hamburg

Freier Träger in der Jugendhilfe!

Biz kimiz?

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği 23 Nisan 2015 tarihinde 25 kişi tarafından dernek olarak kurulmuştur. Derneğin misyonu Türk ve Alman kökenli gençleri biraraya getirerek, karşılıklı kaynaşmaya ve desteğe aracı olmaktır.

Derneğimiz 2016 yılında Hamburg Eyaleti Sosyal Bakanlığı tarafından “gençlik hizmet alanında bağımsız kamu görevlisi” olarak tanındı

Birbirlerini daha iyi anlama ve tanışma konusu önemli dernek çalışmalarından biridir. Dernek bu anlamda Hamburg ve çevresi için birleştirici bir etken ve güç olmayı kendine görev biliyor ve gençlerin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor. Bu çerçeve içerisinde Türk kültürünün desteklenmesi, kimliğinin korunması ve Alman toplumuna en iyi şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği çeşitli kültürel, politik ve sosyal etkinlikleri ve aktiviteleri öncelikle çoğulcu Alman toplumuna yönelik organize etmektedir. Dernek ayni zamanda çoğulcu toplumun her alanında Türkiyenin bütün toplumsal kesimlerini, eşitlikçilik ve katılımcılık çerçevelerinde temsilini arzulamakta ve hedeflemektedir.

Hamburg’lu Alman-Türk Gençlik Birliği Almanya Federal Cumhuriyeti’nin özgürlükçü demokratik temel düzenini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seküler ve laik temel düzenini kendine ilke edinmiştir. Dernek çalışmalarının temel taşlarından birisi, ırkçılık, antisemitizm, antiislamizm, kökten dincilik vb. anti-demokratik ve aşırı akımlara karşı toplumsal duruş sergilemektir. Bu konuda Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği diğer Hamburg´lu demokratik türk dernekleri ve diğer dernekler ile iş birliği ve kooperasyonu planlamaktadır. Hamburg ve Almanya düzeyinde siyasi yaşamda daha aktif olunması hususunda, üyelerine her türlü yardım ve desteği dernek sağlayacaktır.

 

 

    

 İlkeleriniz

 Hamburglu Alman-Türk Gençlik Birliği Almanya Federal Cumhuriyeti’nin özgürlükçü demokratik temel düzenini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seküler ve laik        temel düzenini kendine ilke edinmştir.

  Dernek çalışmalarının temel taşlarından birisi, ırkçılık, antisemitizm, antiislamizm, kökten dincilik vb. anti-demokratik ve aşırı akımlara karşı toplumsal duruş      sergilemektir.

   Hamburglu Alman-Türk Gençlik Birliği demokratik olmanın, eşit olmanın, karşılıklı saygının ve aşırılığa karşı mücadelede sorumluluk almanın inanç, din, etnik     köken veya milliyet ile ilgisinin olmadığını savunmaktadır.

    Özel hayatında aşırılık yanlısı gruplara destek verme veya aşırılık yanlılarının karıştığı olaylara katılım, nefret söylemi ve belirli insan gruplarını aşağılama              veya şiddet çağrıları yapma dahil olmak üzere Hamburglu Alman-Türk Gençlik Birliği’ndeki üyeliklerine son verilecektir.

 

     Temel değerlerimiz arasında kadın hakları, eşitlik, azınlık hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, inanç ve din özgürlüğü, hoşgörü, saygı, serbest ve demokratik seçimler ile hür demokratik temel düzen ve laik sistemle ilgili ilkeler de yer almaktadır.

Presseberichte

Gençlik Koruma Konseptimiz

Tüzük

Konseptimiz


Projelerimiz konusunda detaylı bilgi edinin